EN GOD START FOR

VORES BØRN

Børn er det dyrebareste, vi har. Og vores daginstitutioner skal være med til at give børnene en god start på livet. Det kræver kompetente pædagoger, gode rammer og tid til det enkelte barn. 

 

Jeg har ikke selv børn endnu, men jeg vil gerne stifte familie i København. For mig er det vigtigt, at vi i København sikrer rammerne for, at børn får en tryg start på livet med gode børnehaver, vuggestuer og dagplejer.  

Derfor arbejder jeg for: 

  • Flere uddannede pædagoger

  • Ekstra hænder til institutioner i belastede områder

  • At fjerne ubrugelige regler, så der er mere tid til børnene

"Jeg arbejder til daglig med at skabe gode uddannelser for bl.a. pædagoger. Derfor ved jeg hvor afgørende det er, at vi har dygtige, uddannede pædagoger, der kan sikre en tryg start på livet for vores børn."   

- Sofie Seidenfaden, kandidat til Københavns borgerrepræsentation for Socialdemokratiet